AAB TECH

PCB Daleki Wschód

Kto jest AAB Tech

AAB Tech oferuje swoim klientom zorganizowane i niezawodne zarządzanie produktami i usługami dostosowanymi do potrzeb produkcji PCB na Dalekim Wschodzie.
Skupiamy się na maksymalnej jakości w całym cyklu zamówienia: od inżynierii produktu do dostawy gotowej płytki, z gwarancją punktualnego i precyzyjnego zarządzania logistyką.