Jakość

Dostarczamy bezpieczne PCB

Sprawdzanie projektów przychodzących klientów

• Zautomatyzowany import plików
• Wsparcie DFM dla produktu
• Analiza wykonalności (Design Rule Check)
• Stworzenie standardowego formatu wymiany danych
• Sporządzenie planu kontroli opartego na produkcie

Kontrola grubości metalu

• Kontrola grubości metalu podstawy (miedzi) za pomocą dedykowanego oprzyrządowania (CMI)
• Kontrola składu stopów wykańczających za pomocą oprzyrządowania XRF
• Kontrola grubości metali wykańczających za pomocą oprzyrządowania XRF
• Próbki metalograficzne (przekrój)
• Nieniszczące kontrole pomiarów grubości metalizacji na otworach (oprzyrządowanie XRF)

Kontrole mechaniczne

• Kontrole wymiarowe i mechaniczne z wykorzystaniem precyzyjnego oprzyrządowania optycznego (OGP)
• Mikrometryczne kontrole głębokości cięcia wstępnego V-cut (scoring)
• Kontrole obróbki z kontrolą wysokości z wykorzystaniem dedykowanego oprzyrządowania (OGP oś Z)
• Kontrole optyczne 3D (Keyence VHX950F)

Inne kontrole

• Kontrola linii impedancji (Z-metric ST300)
• Kontrola centrowania otworów za pomocą promieniowania rentgenowskiego (INSPECTA)
• Kontrola zanieczyszczeń jonowych (TIC)
• Kontrole zwilżalności wykończeniowej (test głęboki i porównawczy test równowagi zwilżania)

Testy First Article Report (FAR)

Na życzenie klienta przeprowadzane są specjalne kontrole na produkcji pierwszego egzemplarza (nowe kody), aby zapobiec ewentualnym anomaliom, które mogłyby następnie wpłynąć na sukces produkcji masowej. Wydawana jest dedykowana dokumentacja.

Kontrole procesu zatwierdzania części do produkcji (PPAP)

Na życzenie klienta przeprowadzane są procedury sprawdzające, rejestrujące i zatwierdzające procesy produkcyjne układów próbnych, które są indywidualnie numerowane i archiwizowane. W ten sposób klient otrzymuje zestaw dokumentów/raportów (rysunki, materiały, procesy) dotyczących obwodów zbudowanych podczas wstępnej fazy próbnej, które mogą być wykorzystane jako informacje zwrotne dla późniejszej produkcji masowej.