PRODUKTY

OBRÓBKA SPECJALNA

RODZAJE OBRÓBKI
• Metalizowane miedziane półwgłębienia i szczeliny do montażu ortogonalnego lub planarnego (PCB na PCB)
• Thick Coating (wielokrotny nadruk rezystancji lutowniczej dla zwiększenia izolacji elektrycznej)
• Produkcja izolacyjnych osłon Fr4
• Wbudowane Cu-coin in-lay (dla bardzo wysokiej dyssypacji)
• Zaślepianie otworów przelotowych
• Powłoka HTC (Wysoka Przewodność Cieplna)
• Mechanika metalizowana dla rozpraszania światła (oświetlenie PCB)